طراحی سایت و طراحی وبسایت امروزه به بزرگ ترین راه تجارت تبدیل شده است با توجه به تکنولوژی های روز دنبا اگر یک شرکت یا کم‍‍پانی وبسایت نداشته باشد یک ضربه محلک را با تمام وجود به تجارت خود وارد کرده است برنامه نویسی و طراحی وبسایت و طراحی سایت بزرگترین تکنیک تجارت آنلاین میباشد اگر شما وبسایت ندارید همین حالا سعس بر عقد قرارداد با امید عسگری کنید تا تجارت شما را بهبود بخشیدن ارایه طرج کلی از تجارت آنلاینشما و حرفه ای و طراحی سایت و طراح وبسایت کار شما را پیگیری و یک بیزینس قوی را برای شما ایجاد کند . طراحی سایت و طراحی وبسایت و طراح سایت قابل اعتماد است
Omid Asgari
Omid Asgari

Bienvenue sur mon site web Omid Asgari

Mon nom programmeur Omid Asgari et web designer.

Je suis en 1994 à Téhéran, je geboren.und habite à Téhéran, en Iran

Depuis 2009, j’ai appris la conception web après que je conçois la page Web pour différentes entreprises telles que … ..

Aujourd’hui, je passe la plupart de mon temps avec webdesigning et à mes yeux est la plus belle l’action du webdesigning de ma vie, donc je suis d’apprendre la dernière méthode de webdesigning et la programmation de toujours être en mesure de travailler à jour.

Les utilisateurs de l’industrie des professeurs “Jahad daneshgahi téhéran”.

Programmer dans la société “Zafre”.

IT Veschützer le club “Shahr sazan javan”

Mes compétences

PHP
JQuery
Vb.Net
C++
Java (Android)
Swift
CSS
HTML
SQL
SEO

Bienvenue sur mon site web Omid Asgari

Mon nom programmeur Omid Asgari et web designer.

Je suis en 1994 à Téhéran, je geboren.und habite à Téhéran, en Iran

Depuis 2009, j’ai appris la conception web après que je conçois la page Web pour différentes entreprises telles que … ..

Aujourd’hui, je passe la plupart de mon temps avec webdesigning et à mes yeux est la plus belle l’action du webdesigning de ma vie, donc je suis d’apprendre la dernière méthode de webdesigning et la programmation de toujours être en mesure de travailler à jour.

Les utilisateurs de l’industrie des professeurs “Jahad daneshgahi téhéran”.

Programmer dans la société “Zafre”.

IT Veschützer le club “Shahr sazan javan”

Mes compétences

PHP
JQuery
Vb.Net
C++
Android
Swift
CSS
HTML
SQL
SEO